مطالب تصادفی

خودت باش

19-10-1390

به شيوانا خبر دادند که يکي از شاگردان قديمي اش در شهري دور ازطريق معرفت دور شده و راه ولگردي را پيشه کرده است. شيوانا چندين هفته سفر کردتا به...

ادامه

انواع گروهها در مقابل تغییر

18-06-1390

سه نوع گروه وقتی تغییری در سازمانها اتفاق می افتد شناسائی می شوند: گروه اول : پیشتازان از تغییر استقبال می کنند و با بهره گیری از آن منافع سازمان و...

ادامه

توصیه های کلیدی وارن بافت برای سرمایه گذ…

03-02-1393

بزرگترین سرمایه گذار قرن بیستم به سرمایه گذاران توصیه کرده که در تصمیم های خود به سه اصل کلی توجه کنند.یک سال پیش و کمی بیشتر، اگر فردی قصد داشت...

ادامه
Go to top