امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

چکیده :
مطالعات انجام شده طي سي سال گذشته توسط پژوهشگران بر روي ارتباط بين بازدهي و سود سهام ، حاكي از اين نكته است كه سود 1 و اطلاعات مرتبط با سود، بر بازدهي 2 سهام تاثيرگذار است.
بسياري از مطالعات انجام شده با استفاده از مدل رگرسيون ارتباط بازدهي را به عنوان متغير وابسته با سود به عنوان متغير مستقل مورد بررسي قرار داده اند. نتايج مطالعاتي كه بر روي ارتباط بين بازدهي با سود شركت ها انجام شده است ضريب مشخصي را در بررسي رگرسيون سود غيرمنتظره سالانه به عنوان متغير مستقل و بازدهي غيرعادي 3 به عنوان متغير وابسته معرفي مي كنند.
در اين پژوهش ضمن بررسي و اندازهگيري اثرات سود اعلامي شركتهاي پربازده و كم بازده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهاي 1315 و 1319 بر بازدهي آنها و بررسي مقايسهاي آنها خواهيم ديد كه واكنش بازار در مقابل اخبار خوب)تعديل مثبت سود اعلامي( و بد)تعديل منفي سود اعلامي( واكنشي بيش از انتظار نيست و از طرف ديگر حساسيت بازار به اخبار خوب و بد واكنشي احساسي نيست. نتايج اين پژوهش وجود تفاوت در ضريب واكنش به سود در شركتهاي پربازده و كم بازده را مورد تاكيد قرارداده و البته رابطهاي معنادار بين اخبار خوب و بد و واكنش بازار را تائيد نميكند، تنها رابطه معنادار مربوط به اخبار بد در شركتهاي كم بازده ميباشد؛ بدين معنا كه بازار در مقابل اخبار بد )تعديلهاي منفي ( مربوط به شركتهاي كم بازده واكنشي بيش از انتظار را نشان ميدهد.
واژه هاي كليدي: ضريب واكنش به سود، بيش واكنشي، كم واكنشي، سود اعلامي

دریافت فایل

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 نظر)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب تصادفی

Make it tangible

22-11-1392

" عینیت بخشیدن" و " قابل لمس نمودن" مفهوم بسیار مهمی است که در تجاری نمودن خدمات و یا سرویسهای غیر مادی حائز اهمیت بالائی می باشد. درنظر بگیرید مفهوم و یا...

ادامه

زندگی و اتاق

24-02-1392

امروز كه از خواب بيدار شدم از خودم پرسيدم : زندگی چه می گويد؟ جواب را در اتاقم پيدا كردم سقف گفت : اهداف بلند داشته باش! پنجره گفت :...

ادامه
Go to top