امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

چکیده :
مطالعات انجام شده طي سي سال گذشته توسط پژوهشگران بر روي ارتباط بين بازدهي و سود سهام ، حاكي از اين نكته است كه سود 1 و اطلاعات مرتبط با سود، بر بازدهي 2 سهام تاثيرگذار است.
بسياري از مطالعات انجام شده با استفاده از مدل رگرسيون ارتباط بازدهي را به عنوان متغير وابسته با سود به عنوان متغير مستقل مورد بررسي قرار داده اند. نتايج مطالعاتي كه بر روي ارتباط بين بازدهي با سود شركت ها انجام شده است ضريب مشخصي را در بررسي رگرسيون سود غيرمنتظره سالانه به عنوان متغير مستقل و بازدهي غيرعادي 3 به عنوان متغير وابسته معرفي مي كنند.
در اين پژوهش ضمن بررسي و اندازهگيري اثرات سود اعلامي شركتهاي پربازده و كم بازده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهاي 1315 و 1319 بر بازدهي آنها و بررسي مقايسهاي آنها خواهيم ديد كه واكنش بازار در مقابل اخبار خوب)تعديل مثبت سود اعلامي( و بد)تعديل منفي سود اعلامي( واكنشي بيش از انتظار نيست و از طرف ديگر حساسيت بازار به اخبار خوب و بد واكنشي احساسي نيست. نتايج اين پژوهش وجود تفاوت در ضريب واكنش به سود در شركتهاي پربازده و كم بازده را مورد تاكيد قرارداده و البته رابطهاي معنادار بين اخبار خوب و بد و واكنش بازار را تائيد نميكند، تنها رابطه معنادار مربوط به اخبار بد در شركتهاي كم بازده ميباشد؛ بدين معنا كه بازار در مقابل اخبار بد )تعديلهاي منفي ( مربوط به شركتهاي كم بازده واكنشي بيش از انتظار را نشان ميدهد.
واژه هاي كليدي: ضريب واكنش به سود، بيش واكنشي، كم واكنشي، سود اعلامي

دریافت فایل

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 نظر)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب تصادفی

سرطان بی هدفی

22-05-1391

  این آزمایش در یکی از خانه های سالمندان کشور آمریکا به انجام رسید و نتیجه آن دیدگاه روانشناسی را تغییر داد. اکثر مردم از این آزمایش و نتایج آن بی...

ادامه

موفقیت از زبان سقراط

09-04-1392

مرد جوانی از سقراط پرسید راز موفقیت چیست؟ سقراط به او گفت: "فردا به كنار نهر آب بیا تا ‌راز موفقیت را به تو بگویم." صبح فردا مرد جوان مشتاقانه به كنار...

ادامه

تمرکز بر نقاط مثبت

09-06-1392

شکارچی پرنده سگ جدیدی خریده بود، سگی که ویژگی منحصر به فردی داشت.  این سگ میتوانست روی آب راه برود.  شکارچی وقتی این را دید نمی توانست باور کند و...

ادامه
Go to top