امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

چکیده
پژوهشهای مبتنی بر مالی رفتاری نشانگر ورود استثناهای فراوانی در بازارهای مالی میباشد و نتایج حاصل از آنها مشخص میسازد که پدیدههای روانشناختی نقش مهمی در تعیین رفتار در بازارهای مالی دارند. در این پژوهش با اتکاء به مبانی نظری مالی رفتاری به بررسی واکنشهای رفتاری سرمایه- گذاران در بازههای زمانی مختلف پرداخته شدهاست و براساس سری زمانی دادههای 5831 الگوی – مربوط به شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 5831 متناسب با بورس اوراق بهادار تهران بطور کلی ارائه گردیده است، ابزار آماری مورد استفاده تجزیه و تحلیل موجک می باشد که با قدرت تببین کنندگی و تفکیک مقیاسهای زمانی امکان تحلیل بر روی شرکتهای نمونه آماری را فراهم میآورد.
نتایج پژوهش نشان میدهد که سرمایهگذاران پس از اخبار خوب یا بد، در بازههای زمانی مختلف، متفاوت عمل میکنند، بهگونهای که در مقیاس زمانی بلند مدت واکنش رفتاری سرمایهگذاران قابل ملاحظهتر از مقیاس زمانی کوتاه مدت میباشد.همچنین بازدهی سرمایه گذاری ناشی از تغییرات قیمت نیز در بازههای زمانی مختلف بعد از اخبار خوب وبد متفاوت است. این بازدهی در کوتاه مدت هم جهت با تغییرات سود هر سهم ) EPS ) حرکت می کند ولی در بلند مدت در خلاف جهت آن.
واژه های کلیدی: رفتار سرمایهگذاران، بیش واکنشی، موجک، ضریب واکنش به سود 

دریافت فایل

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 نظر)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب تصادفی

نظام پيشنهادها؛ با رويكرد ارتقاء اثربخشي

20-04-1389

  مقدمه:در هر موسسه، سازمان و به طور كلي بنگاه اقتصادی همواره مي‌توان براي انجام امور به راه حل‌هاي بهتر و موثرتر از آنچه در حال حاضر معمول است، دست يافت...

ادامه

عید قربان

27-08-1389

عشق تشنه می شود،خون بایدش داد.سرد می شود، آتشش باید زدگرسنه می شود، قربانیش باید کردعشق با قربانی، با خون، نیرو می گیرد، زلال می شود، رشد می کند، پاک...

ادامه

کارکنان شایسته

03-06-1390

این موضوع که کارکنان شایسته دارای چه ویژگیهائی هستند و سازمان باید کدامیک از کارکنان را سرمایه انسانی بداند، موضوعی قابل بحث است، برخی از این ویژگیها را برای جلسه شورای...

ادامه
Go to top