امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

چکیده:

با ظهور اينترنت، بخش عظيمي از زندگي بشر دچار تحول گشته است . اين تاثير ، كليه ابعاد گوناگون علمي، يكي از گون ههاي ADSL اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و نظامي زندگي بشر را در بر گرفته است . اينترنت پرسرعت پيشرفته اين فن آوري است كه از سال 1383 وارد بازار ايران شده است. ب هدليل عمر كوتاه اين فن آوري در ايران، هنوز زيرساخت علمي پژوهشي لازم در اين حوزه مهيا نگرديده است . بنابراين، انجام پژوهش براي شناخت جنب ههاي مختلف اين موضوع امري ضروري مي باشد. پژوهش حاضر به گون هاي پيمايشي- زمين هيابي به بررسي رابطه عوامل آميخته بازاريابي خدمات( متغيرهاي مستقل) با افزايش فروش اينترنت پرسرعت در شهر تهرا ن ( متغير وابسته) م يپردازد. به منظور رد يا تاييد فرضيات اين پژوهش، پرسشنامه اي بين نمونه 150 نفري از كاربران اينترنت پر سرعت در شهر تهران كه جامعه آماري اين پژوهش را تشكيل مي دادند توزيع گرديد. روايي اين پرسشنامه قبلا به تاييد (PAP) توسط جمعي از خبرگان از جمله استاد راهنما و مديرعامل يكي از شركت هاي داراي مجوز ندا رسيده بود. پايايي ابزار انداز هگيري نيز از طريق آزمون آلفاي كرونباخ به تاييد رسيد. فرضيه اول تحقيق، مدعي وجود رابطه بين متغيرهاي مستقل با متغير وابسته مي باشد و فرضيات دوم و سوم، اولويت هشت عامل آميخته بازاريابي خدمات كريستوفر لاولاك را از ديد مشتريان دو بخش خانگي و تجاري- اداري م يسنجد. و آزمون فريدمن معنادار بودن رابطه بين متغيرهاي t-student پس از آزمون فرضيات اصلي از طريق آزمون آماري مستقل با متغير وابسته به تاييد رسيده و از ميان عوامل هشتگان ه آميخته بازاريابي، قيمت، مهمترين عامل از ديدگاه مشتريان قلمداد گرديد. علاوه بر نتايج فوق، برخي نتايج جنبي نيز از اين پژوهش منتج گرديده است كه در بخش هاي مقتضي بدان پرداخته خواهد شد. برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 نظر)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب تصادفی

طراحي مدل جامع سنجش رضايت شغلي کارکنان

27-04-1389

طراحي مدل جامع  سنجش رضايت شغلي کارکنان

چكيدهرضايت شغلي از موضوعات با اهميت در مديريت منابع انساني است كه تحت عنوان نگرش شخص از شغل خود تلقي مي‌شود. تاكنون مطالعات زيادي در زمينه سنجش رضايت شغلي انجام...

ادامه

آمیخته بازاریابی خدمات و تاثیر آن بر سها…

04-05-1396

آمیخته بازاریابی خدمات و تاثیر آن بر سهامداران

آخرین مقاله علمی پژوهشی اینجانب با عنوان " آمیخته بازاریابی خدمات و تاثیر آن بر سهامداران" چاپ شده در مجله "دانش مالی تحلیل اوراق بهادار" را می توانید از لینک...

ادامه

اکوسیستم کسب و کار

19-08-1392

اکوسیستم کسب و کار مفهوم جدیدی است که سطح بالائی از همکاری، هم افزائی و مشارکت را در فضای اقتصادی و کسب و کار مد نظر قرار می دهد. در این...

ادامه
Go to top