امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

چکیده
پژوهشهای مبتنی بر مالی رفتاری نشانگر ورود استثناهای فراوانی در بازارهای مالی میباشد و نتایج حاصل از آنها مشخص میسازد که پدیدههای روانشناختی نقش مهمی در تعیین رفتار در بازارهای مالی دارند. در این پژوهش با اتکاء به مبانی نظری مالی رفتاری به بررسی واکنشهای رفتاری سرمایه- گذاران در بازههای زمانی مختلف پرداخته شدهاست و براساس سری زمانی دادههای 5831 الگوی – مربوط به شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 5831 متناسب با بورس اوراق بهادار تهران بطور کلی ارائه گردیده است، ابزار آماری مورد استفاده تجزیه و تحلیل موجک می باشد که با قدرت تببین کنندگی و تفکیک مقیاسهای زمانی امکان تحلیل بر روی شرکتهای نمونه آماری را فراهم میآورد.
نتایج پژوهش نشان میدهد که سرمایهگذاران پس از اخبار خوب یا بد، در بازههای زمانی مختلف، متفاوت عمل میکنند، بهگونهای که در مقیاس زمانی بلند مدت واکنش رفتاری سرمایهگذاران قابل ملاحظهتر از مقیاس زمانی کوتاه مدت میباشد.همچنین بازدهی سرمایه گذاری ناشی از تغییرات قیمت نیز در بازههای زمانی مختلف بعد از اخبار خوب وبد متفاوت است. این بازدهی در کوتاه مدت هم جهت با تغییرات سود هر سهم ) EPS ) حرکت می کند ولی در بلند مدت در خلاف جهت آن.
واژه های کلیدی: رفتار سرمایهگذاران، بیش واکنشی، موجک، ضریب واکنش به سود 

دریافت فایل

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 نظر)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب تصادفی

معرفی کتاب تئوری مالی

13-09-1390

معرفی کتاب تئوری مالی

همبستگی میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی کشورها، زمینه های ظهور و توسعه تئوری های مالی و سرمایه گذاری را در نیم قرن گذشته فراهم آورده است...

ادامه
Go to top