امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

در ایام سالگرد جنگ بیرحمانه ایران و عراق هستیم ، جنگی که بسیاری از منابع وسیع کشور و سرمایه های بی بدیل انسانی را از دست مردم ایران گرفت .

امیدوارم هیچ وقت در آینده ایرانیان روی جنگ را نبینند.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 نظر)